beeldm LC-2
MEI-2018

Visuals renovatie Waalbrug

Voor de renovatie van de Waalbrug bij Nijmegen heeft Rijkswaterstaat een gefaseerd plan gemaakt om het verkeer tijdens de werkzaamheden soepel te laten doorstromen. Vraag aan Lauwers-C: maak middels visuals duidelijk hoe de verkeersstromen eruit zien. Dit resulteerde in een 9-tal dwarsdoorsnedes van de brug, een isometrische illustratie en een kaartje. Via posters, een factsheet en diverse websites worden gebruikers van de brug geïnformeerd. Opdrachtgever: Rijkswaterstaat.

SEP-2017

Campagne ouderengeneeskunde

Een nieuwe impuls voor het specialisme ouderengeneeskunde. Met een website, advertenties, flyers en een social media-campagne wordt het imago van dit vak afgestoft. De URL-uitgang .nu dient als aanjager: ‘Het specialisme van NU’, ‘schrijf je NU in’, ‘solliciteer NU naar een opleidingsplaats’, etc. In het campagnebeeld wisselen een vrouwelijk en een mannelijk model elkaar af. Opdrachtgever: Ravestein & Zwart.

JUN-2017

Infographic Huis voor Klokkenluiders

Heeft u het idee dat er iets mis is op uw werk? Maak er melding van. Hoe en bij wie u dat op een goede manier kunt doen hangt van verschillende factoren af. Voor het Huis voor Klokken luiders bracht Lauwers-C de complexe procedures en regelingen overzichtelijk bijeen in deze infographic. Opdrachtgever: Ravestein & Zwart.